ISG Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İşletmemiz, tüm organizasyonlarında insanı en değerli varlığı olarak kabul eder, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak, muhtemel her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

Organizasyonumuz içerisinde yer alan herkesin katılımı ve oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyum ile çalışanlarımızın sağlıklı olmaları teşvik edilir, yaralanma ve hastalanmaları önlenmeye çalışılır.

Bu durumda;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamak
  • İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsetmek
  • İş sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir "Sıfır İş Kazası ve Sıfır Meslek Hastalığı" hedefine ulaşmak
  • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini,  analiz ederek kabul edilebilir seviyeye çekmek
  • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin planlı bir şekilde vermek
  • Sektörümüzde İş Sağlığı ve Güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır.

Ozan İnan
Genel Müdür


Top