Profesyonel Hizmetler

BT yatırımlarınızdan daha yüksek performans almaya ne dersiniz? Sertifikalı uzmanlarımızla sunduğumuz proje yönetimi ve danışmanlık hizmetlerimiz ile BT yatırım ve operasyonlarınız, kurumunuzun performansına daha fazla katkı sağlayacak.

Network ve Güvenlik Çözümleri

 

Teknoser olarak ağ ve güvenlik teknolojileri sağlayan lider üretici firmaların yeterlilik sertifikalarına sahibiz. Ağ ve güvenliğe yönelik profesyonel hizmetler kapsamında kurulum, entegrasyon, bakım ve destek hizmetlerini sistem entegratör kimliğiyle marka bağımsız olarak sağlıyoruz. 

Ağ ve güvenlik çözümleri kurulum hizmetleri kapsamında sunduğumuz hizmetler, ön kurulumlarının yapılması, depolanması, sevkiyatlarının sağlanması, sahada kurulumların gerçekleştirilmesi, montaj işlemleri, test, devreye alma ve raporlama bileşenlerini içeriyor.

Kurumsal Sistem Çözümleri


Teknolojinin vaat ettiği faydanın yapılan teknoloji yatırımı ile elde edilebilmesi için sunduğumuz profesyonel hizmetler ile müşterilerimizin stratejik iş ortağı olmaya devam ediyoruz. Profesyonel hizmetler kapsamında danışmanlık ve proje yönetimi hizmetleri sunuyoruz.

Sertifikalı uzman danışmanlarımız  müşterilerimizin iş ihtiyaçlarına en uygun çözümleri oluştururken, deneyimli proje yöneticilerimiz bu çözümlerin tanımlanan kapsam, planlanan zaman ve kalitede devreye alınmasını sağlıyor. Farklı uzmanlıkları entegre ederek bütünsel bir hizmete dönüştürdüğümüz kurumsal sistem çözümleri, müşterilerimize teknolojinin vaat ettiği gerçek faydayı elde etmesini sağlıyor. Müşterilerimiz için en uygun olan teknolojinin seçilmesinden sonraki adım kurulum ve yaygınlaştırma sürecidir. Kurulum ve yaygınlaştırma hizmetleri, proje metodolojileri kullanılarak yazılım ve donanımların belirlenmiş standartlara göre kurulumun yapılması, proje planında belirlenen kriterlere göre çalışır hale getirilmesini ve testlerinin yapılması kapsar. Kurumsal sistem kurulum hizmetlerimiz:

 • Ön kurulumlarının yapılması
 • Depolanması
 • Sevkiyatlarının sağlanması
 • Sahada kurulumların yapılması
 • Montaj
 • Entegrasyon
 • Test
 • Devreye alma
 • Raporlama bileşenlerini içermektedir.

Türkiye’nin her noktasında yer alan hizmet birimlerimiz ile müşterilerimize yerinde ve kesintisiz hizmet sunuyoruz.

Microsoft BackOffice Hizmetleri

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler, Microsoft BackOffice ürünlerin kurulumu, yaygınlaştırılması, yükseltilmesi, ölçeklendirilmesi; imzalanan hizmet seviyesi sözleşmeleri (SLA) kapsamında, uzaktan erişim, telefon desteği ya da müşteri yerinde sunulan destek hizmetleridir.


Yönetilen Hizmetler

Yönetilen hizmetler, müşterilerimizin BT altyapılarına yerinde veya Teknoser Veri Merkezleri’nde sunulan BT yönetim ve destek hizmetleridir. Müşterimizin ihtiyaçlarına ve altyapılarına uygun olan modele göre belirlenen bu hizmetler, müşterilerimizin BT operasyonlarının tamamını veya bir kısmını kapsayabilir. Müşterilerimize kesintisiz ve yüksek kalitede hizmet sunabilmek için uzman ekibimizce ITIL standartları temel alınarak yapılandırılmış hizmet süreçleri tasarlıyor, ihtiyaca göre belirlenen en uygun hizmet seviyesi anlaşmaları yapıyoruz.


Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri

Bilişim sektörü, dış kaynak kullanımının başarıyla uygulandığı sektörler arasında yer alıyor. Dış kaynak kullanımı, hizmet kalitesini yükseltme, maliyetleri ve riski düşürme, BT’nin daha iş odaklı olarak kullanılması gibi farklı beklentilere hizmet ediyor. Kurumsal beklentiye en uygun çözüm ve hizmet modelini geliştirerek, müşterilerimize gereken BT yönetim, işletim ve destek uzmanlığı sağlıyoruz.


Yardım Masası Hizmetleri

Yardım Masası hizmetlerimiz, çağrı bazlı yürütülen ve yönetilen BT operasyonlarına ait çağrı alma, çağrı açma ve kaydetme, belirlenen kapsam dahilinde çözüm getirme, yönlendirme, izleme, ölçümleme, raporlama, envanter yönetimi ve çağrı kapatma işlemlerinin gerçekleştirildiği bir hizmettir. Yardım Masası hizmetini, müşterilerimizin hizmet sözleşmesi şartlarına göre farklı seviyelerde, yerinde veya uzaktan sağlayabiliyoruz. Tüm müşteri çağrıları için tek erişim noktası olarak pozisyonlanan yardım masası hizmetlerimizi, gerektiğinde destek hizmetlerimiz ile de entegre ediyoruz.


Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetlerimiz, müşterilerimizin mevcut BT yapıları ve süreçleri ile hedeflenen arasındaki ihtiyaçların, entegrasyon gereksinimlerinin ve iyileştirme önerilerinin belirlenmesine yönelik bilgi bazlı uzmanlık servislerdir. Bu kapsamdaki danışmanlık hizmetlerini, Microsoft ve diğer teknoloji firma çözümlerini kullanarak sağlıyoruz. Bu kapsamdaki yetkinliklerimiz:

Microsoft BackOffice Çözümleri

 • Microsoft Active Directory
 • Microsoft Exchange
 • Microsoft System Center Ailesi
 • Microsoft Lync

Bağımsız Üretici Çözümleri

 • Analiz ve Raporlama
 • SLA Yönetimi
 • Varlık Yönetimi
 • Uzaktan Yönetim
 • Yazılım Sunumu
 • Sistem & Ağ Yönetimi

Proje Yönetim Hizmetleri

BT sistemlerinin kapsamlı ve yaygın yapılandırma çalışmaları için PMI sertifikalı ve deneyimli proje yöneticilerimiz ile BT proje yönetimi hizmetleri sunuyoruz. Proje yönetimi hizmetlerimiz, uluslararası proje metodolojilerine uygun olarak kaynak ve iş planlamasından maliyet kontrolü ve dokümantasyona kadar kapsamlı faaliyetler içeriyor.


Top