Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri

Daha rekabetçi olabilmenin en etkili yollarından biri operasyonel verimlilik! Farklı hizmet modellerimiz ile BT operasyonlarınızı sizin adınıza uzman ekiplerimiz gerçekleştiriyor. Sizi, ölçülebilir ve sürdürülebilir sonuçlara ulaştıracak deneyim burada!

Yardım Masası

Tüm müşterileri çağrıları için ilk temas noktası olan yardım masasımız, 7/24 esasına göre çalışır. Gelen çağrılar, telefon veya uzaktan bağlantı yöntemi ile analiz edilir ve ilk müdahale yapılarak problem çözülmeye çalışılır. Bu şekilde çözülemeyen problemler ilgili saha servislerine yönlendirilir. Yardım Masası sistemimiz kolayca ölçeklendirilebilir olduğundan, müşterilerimizin kendi bayi/acentelerine de hizmet sağlamak üzere gerekli ekip ve teçhizatı hızlıca sağlayabiliyoruz. Müşteri çağrılarını, statüleri ile birlikte gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor, hizmet seviyelerine göre raporlayabiliyoruz.


Uzaktan İzleme & Yönetim

Uzaktan izleme ve yönetim hizmetlerimiz, müşterilerimizin sistem ve ağ altyapılarının kesintisiz ve istenen performansta çalışmasını hedeflemektedir. BT alanında artan karmaşıklık, sorunların ortaya çıktıkları anda hızla çözüme kavuşturmayı çok daha zor bir hale getiriyor. Bu duruma karşı en iyi yaklaşım, sistemleri aktif bir şekilde takip etmek ve sorunları olabildiğince oluşmadan önlemektir. Her sorunun önceden tespiti mümkün olmasa da reaktif destek hizmetlerimizi proaktif yaklaşım ile güçlendiriyoruz. Müşterilerimizin olası sorunlarının ve sorun kaynaklarının proaktif bir yaklaşım ile önceden tespit edilerek ortadan kaldırılması, daha etkin sonuçlarının alınması ve iş kayıplarının önlenmesini sağlıyor. Bu hizmet ile müşterilerimize, sistem ve ağ altyapılarının durumu hakkında gerçek zamanlı, düzenli raporlar hazırlıyor ayrıca iyileştirme önerileri sunuyoruz.


Masaüstü İşletim & Destek

Uzman personelimiz ile müşterimize kendi ofislerinde masaüstü sistemleri için işletim ve kullanıcı destek hizmetleri veriyoruz. Kendi geliştirdiğimiz bir servis yönetim/çağrı merkezi yazılımı olan Teknodesk ile müşterimiz ya da müşteri tesislerinde bulunan ekibimiz tarafından çağrıların açılması, kapatılması, statüsünün değiştirilmesi ve güncellenmesi sağlanabilmektedir. Bu kapsamda, envanter yönetimi, yazılım dağıtımı, IMAC (kurulum, taşıma, uygulama, değişiklik) hizmetlerini de sunuyoruz.


Veri Merkezi İşletim & Destek

Veri merkezleri işletim ve destek hizmetlerimiz, BT altyapısında bulunan sunucular, iletişim cihazları, veri depolama sistemleri ile bunlara ilişkin uygulamaların izlenmesi, performans yönetiminin yapılması, yedeklenmesi, gerektiği durumlarda yedeklerden geri yüklemelerin yapılması hizmetlerini içermektedir. Bu hizmetleri müşterilerimizin altyapı ve ihtiyaçlarına göre, yerinde veya uzaktan bağlantı yöntemleri ile sağlayabiliyoruz. Ayrıca, müşterilerimizin kurumsal yapılanma veya BT politikalarının değişmesi, yeni yasal düzenlemelerin devreye girmesi durumunda, gerekli uyarlama ve yapılandırmalar için teknik destek ve danışmanlık hizmetleri de sunuyoruz.


Stratejik Dış Kaynak Kullanımı

Bilişim sektöründe dış kaynak kullanımı şekil değiştirmeye ve daha stratejik bir anlam kazanmaya başlıyor. Günümüzde en yaygın stratejik dış kaynak kullanımı, şirketlerin donanım, yazılım, ağ, süreç ve yetişmiş insan bilişim kaynaklarının daha etkin kullanılarak, maliyetlerin azaltılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi gibi amaçlara yöneliktir. Odak noktasının şirket bilişim sistemleri olan bu yaklaşım artık değişiyor.

Yeni odak, bilişim sistemlerinden yapılan işe kaydıkça stratejik dış kaynak kullanımı, teknolojinin daha yenilikçi bir şekilde kullanılarak kritik iş performanslarını yükseltilmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda özgün uygulamaların veya hizmetlerin geliştirilmesi söz konusu olabilir. Bir sonraki adım ise birlikte edinilen kazanımların her iki taraf için de yeni fırsatlar oluşturduğu yeni ürün / hizmetin pazara sunulduğu bir stratejik ortaklık durumudur. Gerçek anlamdaki stratejik dış kaynak kullanımının bu modelle sağlanabileceğini düşünüyoruz. Müşterimize, yaygın olarak sunulan stratejik dış kaynak kullanımı hizmetlerinin yanı sıra yenilikçi çözümlerle özgün hizmetler sunuyoruz.


Top