Scroll Top
B2B & B2C Framework

Artık internet iş dünyasının ayrılmaz bir parçası. Tanıtımdan satışa, satın almadan eğitime işinizin önemli bir bölümünde müşterileriniz, tedarikçileriniz, satış kanalınız veya takipçilerinizle internet üzerinde buluşuyorsunuz.

  • Dijital Arşiv Yönetimi

B2B & B2C Framework

B2B&B2C Framework çözümü size kurumunuzdaki Catalyst ERP, CRM, LMS, HR, Proje yönetimi gibi çözümlerinizle birebir entegre çalışan web siteleri, e-ticaret siteleri, bayi-tedarikçi portalleri, eğitim siteleri, İK-Kariyer portalleri, dışa açık proje yönetim portalleri yaratma ve yönetme imkanı sunar.

Müşterileriniz, işbirliği içerisinde bulunduğunuz tüm iş ortaklarınız-tedarikçiler, bayiler, servisler, ortak proje yürütülen kişi ve şirketler, global distribütörler ile iş ve ilişkilerinizi, alışlarınızı, satışlarınızı, ticari işlemlerinizi dijital ortamda etkin bir biçimde yürütür ve yönetirsiniz. İletişiminiz ve işiniz hem dijital hem de gerçek ortamda senkronize ve akıcı hale gelir ve ilişki maliyetiniz belirgin şekilde düşer.

İçerik yönetiminden ödeme sistemleri entegrasyonuna işinizi, iletişiminizi ve ilişkilerinizi internet üzerinde de geliştirmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm fonksiyonlara tekelden sahip olur, yaşayan dinamik sitelerinizi dışa bağımlı olmadan kolaylıkla yönetir ve güncellersiniz.