Scroll Top
Bulut ve Uygulama Güvenliği Çözümleri

Uygulama Güvenliği Testi (Applıcatıon Securıty Testıng Suıte-AST)

Uygulama güvenliği testi (AST) takımları, AST teknolojilerinin ve SAST, DAST, SCA’yı ve çoğu zaman IAST’ı ve ilgili kodlama eğitimini harmanlayan ilgili yeteneklerin bir araya getirilmesidir. Bu çözüm birleşik bir platform olarak çoklu AST teknikleri ve ilgili teknolojileri sunmak amacıyla ideal olarak tek bir kurumsal konsol ve raporlama çerçevesi içinde bir araç ve / veya hizmet olarak sunulur.
AST’deki en iyi uygulama, uygulamayı daha iyi test etmek için SDLC boyunca farklı noktalarda çoklu teknolojiler kullanmaktır.
Etkileşimli uygulama güvenliği testi (IAST -Interactive Application Security Testing):
Etkileşimli uygulama güvenliği testi (IAST), uygulama güvenliği testinin doğruluğunu artırmak için dinamik uygulama güvenliği testi (DAST) ve statik analiz güvenliği testi (SAST) tekniklerini birleştiren araçlar kullanır. Araçlar, uygulama başarısının DAST benzeri onaylanmasına ve uygulama kodunun SAST benzeri kapsamına izin verir ve bazı durumlarda genel uygulama testinin bir parçası olarak güvenlik testine izin verir. IAST tek başına veya daha büyük bir AST çözeltisinin bir parçası olarak, tipik olarak DAST çalıştırılabilir.
Yazılım geliştirme yaşam döngüsündeki (SDLC) güvenlik açıklarını proaktif olarak saptamak, uygulama üretilirken daha sonra güvenlik açığının düzeltilmesinden, uygulamanın ve verilerinin genel güvenlik açığının azaltılmasından daha ucuzdur. IAST, geliştirme döngüsünün test aşamasında kullanışlıdır.

Birlikte Çalışılan Üreticiler:

Software One firmasına ait logo
Paloalto firmasına ait logo
White Source firmasına ait logo
Trend Micro firmasına ait logo

CASB

Kurumların bulut kullanımı arttıkça farklı bulut sağlayıcılarında bulunan uygulamalardaki verilere erişimin kontrol edilmesi zorunluluğu CASB çözümlerini zorunlu kılmıştır. Birlikte çalıştığımız üreticiler, bulut görünürlüğünü arttırma, birden fazla sağlayıcıya tutarlı politika uygulama ve kuruluşlara bulut kullanımını yönettiğini göstermek için mekanizmalar sunma hedeflerini başarıyla gerçekleştiren, zengin özelliklere sahip ürünler sunuyor.

Birlikte Çalışılan Üreticiler:

ForcePoint firmasına ait logo
Paloalto firmasına ait logo

WAF

Bir web uygulaması güvenlik duvarı (WAF), web uygulamalarını ve web API’lerini korumak için öncelikle web sunucularına yönelmiş bir algılama ve önleme teknolojisidir. WAF’ler temel olarak, yapılandırılmış ticari uygulamalarda veya özel olarak geliştirilmiş kodlardaki “kendiliğinden ortaya çıkan” güvenlik açıkları (örneğin, SQL enjeksiyonu, XSS) sınıflarını içeren ve ayrıca diğer saldırılara karşı korumaları da içerebilen uygulama katmanındaki web sunucusu korumasına odaklanır.

Birlikte Çalışılan Üreticiler:

F5 firmasına ait logo
Fortinet firmasına ait logo
Cisco firmasına ait logo