Scroll Top
SEKTÖREL ÇÖZÜMLER

Enerji Şebekelerinde Siber Güvenlik

Akıllı Şebekenin uygulanmasından elde edilen Operasyonel faydalardan yararlanmak için Yardımcı Programlar, Akıllı Şebekeye özgü kapsamlı bilgi akışını ve kontrol sinyallerini korumak için uygun önlemlerin alınmasını sağlamalıdır. Elektrik şebekesinde Akıllı Şebeke unsurlarının ve eski sistem bileşenlerinin bir arada bulunduğu mevcut geçiş döneminde, Siber Güvenlik endişeleri özellikle en önemli endüstriyel güvenlik hedefleri arasında gösterilen Enerji sektörü ile ilgilidir. Ayrıca, bu sistemler kurumsal sistemler, iş ortakları ve diğer İnternet tabanlı kaynaklarla giderek daha fazla ağa bağlandığından, enerji kontrol sistemlerinin savunmasızlığı artmaya devam ediyor. Bu nedenle Akıllı Şebeke, aşağıda listelenen tipik riskler dahil olmak üzere çeşitli risk türlerine maruz kalır.

 • Yetkisiz erişim ve kontrol sistemlerine tecavüz
 • Kontrol verilerinin / sinyallerinin kesilmesi ve manipüle edilmesi
 • Sistem bileşenlerine dağıtılmış / koordineli saldırı
 • İzleme verilerinin kesilmesi ve değiştirilmesi
 • Kasıtlı ve kasıtsız insan müdahalesi
 • Uygulama yazılımında bozulma
 • Üçüncü taraf müdahalesi (birbirine bağlı iş ortağı, satıcı)

Siber Güvenlik, bir Operatörün Akıllı Şebeke dağıtımının ve Hizmet Güvenilirliği stratejisinin kesinlikle önemli bir bileşenidir. Akıllı Şebeke için bir Siber Güvenlik programının geliştirilmesi sonradan düşünülmemelidir; Akıllı Şebeke girişimlerinin konuşlandırılmasıyla ilgili planlama ve tasarım sürecinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Siber Güvenlik programı aynı zamanda eski sistemlerin ihtiyaç duydukları korumayı almalarını sağlamalıdır. Düzgün planlanmış bir Siber Güvenlik stratejisi, yeni Operasyonel sistemlerin başarılı bir şekilde uygulanması için çok önemli olan operasyonel esnekliği ve verimliliği hala sunan oldukça güvenli bir ortamla sonuçlanacaktır. bu nedenle, Akıllı Şebekeden tam olarak yararlanmalarını sağlamak için kapsamlı, entegre, iyi izlenen ve sık sık güncellenen bir Siber Güvenlik programı uygulanmalıdır.

Teknoser Siber Güvenlik çözümleri olarak Akıllı enerji şebekelerinde uygulanabilecek gelişkin bir siber güvenlik programı ve çözümler sunmaktadır.

Endüstriyel Üretimde Siber Güvenlik

Günümüzde üretim sistemlerinde Endüstri 4.0 devrimi yaşanmaktadır. Yaşanılan bu devrim , müşteri taleplerindeki değişikliklerin yanı sıra tedarik zincirindeki ve fabrikanın kendisindeki değişikliklere gerçek zamanlı olarak yanıt verebilen akıllı üretim sistemlerinin geliştirilmesine yönelik önemli yeni yatırımları zorunlu kılmaktadır. Akıllı üretim; Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojileri aracılığıyla dijital ve fiziksel ortamlar arasında bir köprü oluşturulmasına dayanır ve bulut sistemlerinin daha fazla kullanılması, veri analizi ve makine öğrenimi yoluyla bu dijital ortamlarda yapılan iyileştirmelerle birlikte, Endüstri 4.0’a yönelik daha geniş atılımın önemli bir bileşenidir
Bu teknolojiler bir süredir geliştirilmekteyken, endüstriyel sistemlerle entegrasyonu yeni zorlukların yanı sıra potansiyel siber güvenlik ihlallerine da yol açmaktadır. Yakın tarihten alınan dersler, kaçınılmaz ve maliyetli Siber Güvenlik ihlallerin olduğunu göstermektedir. Günümüzde karmaşık akıllı üretim teknolojilerinin entegrasyonu, endüstriyel casusluk ve sabotajı hedefleyen düşmanlardan gelen saldırı kapsamını büyük ölçüde artırıyor. Bu saldırıların potansiyel sonucu, ekonomik hasar ve üretim kaybından, yaralanma ve can kaybından ülke çapında feci sonuçlara kadar uzanmaktadır.
Teknoser Siber Güvenlik Çözümleri ile , akıllı üretim sistemlerini güvence altına almak isteyenlerin karşılaştığı zorlukları araştırıp bu dijital dönüşümde karşılaşılacak güvenlik ihlallerini engellemeye dönük çözümler geliştirmekteyiz.

Şehir Şebekelerinde Siber Güvenlik

Akıllı Şehirlerin amacı, bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) uygulamasıyla vatandaşlara daha iyi bir yaşam kalitesi sunmak için şehri dinamik bir şekilde optimize etmektir. Şehirlerin daha akıllı hale gelebileceği alanlar çok geniştir: daha geniş ölçekte veri alışverişinin yaygınlığı ile “Bağlantılı Şehirler” in bir evrimidir. Veri alışverişinin artması, birden fazla hizmeti ve varlığı kontrol edilmesi, şehirlerde daha yüksek düzeyde otomasyona yol açamaktadır. Birkaç kritik hizmet birbirine bağlandıkça, veri alışverişini, mahremiyeti ve vatandaşların sağlık ve güvenliğini korumak için siber güvenlik ihtiyacı artmaktadır. Ancak, şu anda bu veri alışverişlerini modellemek için uyumlaştırılmış bir kılavuz veya standart bulunmamaktadır
Akıllı toplu taşıma (ATT) sistemleri, Akıllı Şehirlerde önemli bir unsurdur. Akıllı Toplu Taşıma operatörü, ulaşım sisteminin hizmet düzeylerini ve verimliliğini iyileştirmek için ICT uygulayarak yerel toplu taşımayı yönetir. ATT operatörleri ayrıca daha iyi entegre bir hizmet sağlamak için diğer operatörlerle veri alışverişinde bulunur.
Güvenli su temini ve etkili atık su yönetimi, modern ekonomilerin hayati unsurlarıdır. Artan talebi daha iyi yönetmek için dünya çapındaki su yetkilileri, su arıtma, atık su yönetimi, tuzdan arındırma, depolama ve dağıtım için otomasyona ve bilgisayarlaştırmaya büyük yatırım yapıyor.
Su sektörü içinde artan bağlanabilirlik, su tesisleri ve kamu hizmetleri tesislerinde siber güvenlik ve OT güvenlik açıklarında artışa neden oldu. Taşan barajlardan su kirliliğine, nihai arızaya kadar çeşitli potansiyel etkilerle: insan hayatının kaybedilmesi, sıfır kesinti toleransı politikasıyla siber güvenlik tehditleri veya süreç arızaları olmadığından emin olmak için su operasyonları gerçek zamanlı görünürlük gerektirir.
2016 yılında bilgisayar korsanları, su arıtma kimyasallarının akışını yöneten ve binlerce yaşamı tehlikeye atan yüzlerce programlanabilir mantık denetleyicisinin (PLC) kontrolünü ele geçirerek bölgesel bir ABD su kuruluşunu ihlal ettiler. Bu olay, diğerlerinin yanı sıra, dünya çapında kritik su altyapısının doğasında var olan savunmasızlığı vurgulayan 2018 ABD Su Altyapısı Yasasına yol açtı.

Bu nedenle, gerçek zamanlı durumsal farkındalığın ve operasyonel güvenilirliğin sürdürülmesi ve herhangi bir operasyon anormalliğini bağımsız olarak tespit etme yeteneği son derece önemlidir. Teknoser Siber Güvenlik çözümleri Operatörlere, kritik varlıkları ve hizmet ettikleri toplulukları korumak için altyapının en özgün, gerçek zamanlı, gerçek hayattaki durumunu görselleştirme ve kritik altyapılardaki siber olaylara müdahale şansı vermektedir .

Dijital Dönüşüm Siber Güvenlik Servisleri

 •       EPDK   Siber Güvenlik Düzenlemeleri uyumluluk  danışmanlığı
 •       OT Sızma testleri
 •       OT zayıflık Analizi
 •       IoT Güvenlik Analizi
 •       OT/ IoT fiziksel denetimler
 •       Kritik Altyapı Farkındalık eğitimi
 •       Kritik altyapı Süreç Denetimleri
 •       Gömülü İşletim Sistemi (Firmware) analizi