Scroll Top
Kalite Yönetim Sistemlerimiz
Çalışma ortamı
 • Afet ve acil durumlarda dahi, öncelikle can güvenliğini sağlamayı,
 • Müşterilerimizin ve firmamızın itibarını korumak için, ISO 22301 standardının gereklilikleri doğrultusunda, iş sürekliliği kapasitemizi sürekli geliştireceğimizi,
 • İş sürekliliği planımızı, firma kültürümüz, müşterilerimizin beklentileri ve yasal gereklilikler doğrultusunda oluşturacağımızı,
 • Planlarımızın etkin işlerliği için, en etkili organizasyonu oluşturmayı ve düzenli tatbikatlar gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

TEKNOSER  bünyesinde bulunan bilgi güvenliği yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için;

Gizlilik ve güvenlik politikalarımız ile birlikte bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi,  değerlendirmeyi,

Kabul edilebilir seviyenin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı,

Bilgi güvenliği süreçlerinin performansını ölçmeyi, bu verilerden hedefler üretmeyi,

Zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi, işimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı taahhüt ederiz.

Kuruluşumuzun temel amacı;

Müşterilerimizin içinde bulunduğu pazarın bugünkü ve yarınki ihtiyaçlarını belirleyerek bu hizmetleri uluslararası standartlara uygun, verimli ve etkin bir şekilde sunarak, tüm beklentilerini karşılamaktır. Müşteri memnuniyetinin sağlanması için istenilen kalitede hizmetin sunulabilmesi amaçlı, servis kalitesinden ödün verilemeden yapılması için proseslerin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, servis verimliliğinin arttırılması, bunların personel eğitimleri ile desteklenmesi, müşteriden gelen taleplerin istenilen zaman ve nitelikte müşteriye sunulması, bunları gerçekleştirirken insan sağlığının ve çevrenin korunmasına özen göstermek ve bu faaliyetleri bilgi güvenliği çerçevesinde gerçekleştirmek
Teknoser A.Ş.´nin Entegre Yönetim Sistemi politikasıdır.

İşimizi “iyi” yapabilmek için tüm faaliyet alanlarımızda kalite bilincini sistematik olarak sağlamayı hedefliyoruz. Sorumluluklarımızın farkındayız. Ulusal ve uluslararası mevzuat ve kalite standartları çerçevesinde, çalışan ve müşteri memnuniyetine odaklanarak, çevre duyarlılığı bilinciyle çalışıyoruz.

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
 • ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
 • ISO 20000:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi
 • ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
 • OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
 • Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi
 • M.S.B Tesis Güvenlik Belgesi
 • ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

İşletmemiz, tüm organizasyonlarında insanı en değerli varlığı olarak kabul eder, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak, muhtemel her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

Organizasyonumuz içerisinde yer alan herkesin katılımı ve oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyum ile çalışanlarımızın sağlıklı olmaları teşvik edilir, yaralanma ve hastalanmaları önlenmeye çalışılır.

Bu durumda;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsetmek
 • İş sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir “Sıfır İş Kazası ve Sıfır Meslek Hastalığı” hedefine ulaşmak
 • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini,  analiz ederek kabul edilebilir seviyeye çekmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin planlı bir şekilde vermek
 • Sektörümüzde İş Sağlığı ve Güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır.