Scroll Top
SİSTEM ÇÖZÜMLERİ
Teknolojiler değişse de BT profesyonellerinin beklenti ve ihtiyaçları pek de değişmiyor:
 • Yüksek performans
 • İleri güvenlik
 • Düşük sahip olma maliyet
 • Yüksek ölçeklenebilirlik
 • Kolay yönetim
 • Sorunsuz entegrasyon
Müşterilerimiz için en doğru çözümü oluşturmak için, iş ortaklarımız olan global donanım ve yazılım üreticilerinin teknolojilerini titizlikle takip ediyor, ihtiyaç analizi sonuçlarına göre seçiyor, kuruyor ve mevcut sisteme entegre ediyoruz.
 • Sunucu Çözümleri
 • Veri Depolama ve Veri Yönetim
 • Veri Yedekleme/Kurtarma (Backup&Recovery)
 • Veri Arşivleme

SUNUCU ÇÖZÜMLERİ

Uygulamalarınız için doğru sunucuların seçilmesi, uygun konfigürasyonların yapılması, etkin şekilde yönetilmesi ile beklentilerinizden fazlasını sağlayabilirsiniz. Performans ve maliyet kriterlerinin ötesinde:
 • Daha düşük enerji tüketimi
 • Daha kolay ölçeklenebilirlik
 • Daha fazla iş sürekliliği
 • Daha az bakım ihtiyacı
 • Daha kolay yönetilebilirlik
Sertifikalı sistem mühendislerinin yer aldığı teknik ekibimizle, marka bağımsız sunucu çözümleri sunarak, operasyonel verimliliğinize katkı sağlıyoruz.

VERİ DEPOLAMA & veri yönetimi

“Dünyanın verisini” saklamak
İlk kez 1956 yılında kullanılmaya başlayan “bite” teriminin, 50-60 yıl sonra inanılmaz büyüklükleri ifade etmek için kullanılacağını kimse tahmin edemezdi. Bu büyüklükleri ifade edebilmek için en hızlı gelişen terminoloji de bilişim terminolojisi olsa gerek. Kısa sürede, megabyte, gigabyte terimlerinden terabyte, petabyte, exabyte terimleri gündemimize girdi.
2000 yılında tüm dünyada 2 Exabyte yeni bilgi üretilmişti. 2025‘de üretilen bilgi miktarının 175 Zettabyte seviyesine ulaşması bekleniyor. Özetle, eskiye göre çok daha fazla miktarda veriyi yönetmeye, saklamaya ve daha fazlasına hazırlıklı olmaya ihtiyaç duyuyoruz.
Gerek büyük ölçekli verilerin yönetilmesi, gerekse verilerin katmanlı bir disk yapısı veya katmanlı bir veri depolama sistemi yapısı üzerinde saklanması için öncelikle müşterilerimizin mevcut durumlarını analiz ediyoruz. Bu analiz sonuçları ile müşterilerimizin operasyonel verimlilik, sürdürülebilir performans ve veri güvenlik beklentilerine göre en uygun çözümü tasarlayıp, kuruyoruz.

VERİ YEDEKLEME / KURTARMA (BACKUP & RECORVERY)

Sürekli büyüyen veri hacminizin erişilebilir, kullanılabilir ve koruma altında tutabilmesi için, yedekleme ve kurtarma çözümleri sunuyoruz.
Gerek yasal zorunluluklar, gerekse firmaların iç süreçleri gereği belirli aralıklarla veri yedeklerinin alınması sistem yöneticilerinin kritik görevlerinden biridir. Sürekli artan veri miktarı sebebiyle yedekleme işlem süreleri uzamakta ve hatta veri yedeğinin alınamadığı günler ortaya çıkmaktadır. Doğal afet, güvenlik açıkları veya kullanıcı hatası gibi sebeplerle veri kaybı riskiyle karşılaşılması durumunda ise veri yedekleme ve kurtarma altyapımız “hayat kurtarıcı” olacaktır.
Yeni bir yedekleme ve kurtarma sistemi kurmak isteyen ya da bu operasyonlarını hızlandırmak isteyen müşterilerimize bu konuda farklı çözümler sunuyoruz. Öncelikle durum analizini yaparak:
Yedekleme ve kurtarma mevcut altyapısının belirlenmesi
Yedekleme ve kurtarma yönteminin belirlenmesi
Yedekleme ve kurtarma politikasının ve planlarının belirlenmesi
Yedekleme ve kurtarma altyapının tasarlanması ve kurulması
adımlarını gerçekleştiriyoruz. Yedekleme ve kurtarma çözümlerimiz kapsamında veri tekilleştirme, veri sıkıştırma ve çoğaltma yöntemleri ile daha yüksek performans, daha düşük bant genişliği ve depolama maliyeti sağlıyoruz.
“En değerli veriniz, yedeklemediğiniz için kaybettiğiniz veriniz olmasın!”

VERİ ARŞİVLEME

Veri miktarının baş döndürücü bir hızla artması, verilerin daha hızlı eskimesine, kullanım sıklığı azalan verilerin maliyetli disk ünitelerinde tutulması da işletim maliyetinin artmasına neden oluyor.
ERP, CRM, otomasyon çözümleri gibi yaygın olarak kullanılan iş uygulamaları yüksek miktarda veri üretir. Ancak bu verilerin çoğu etkin değildir. BT ekipleri, bu nadiren kullanılan büyük miktardaki verilerin de yönetimini ve bakımını yapmak zorunda kalıyor.
İşlev veya tarihi nedeniyle “eskiyen” verilerin veya belirli bir süre arşiv amaçlı tutulması gereken verilerin, arşivlenmesi gerekir. Veri arşivleme çözümlerimiz ile arşivleme işlemlerini kolayca uygun arşiv medyalarına alınması sağlıyoruz. Bu sayede verilerinizi uzun ömürlü arşiv ortamlarında uygun maliyetlerle koruyabilirsiniz.